Uit de praktijk

Stelt u eens voor dat u als interim-manager een onjuist advies geeft over de implementatie van strategische beleid waardoor uw opdrachtgever schade lijdt.

 

Wat als u betrokken bent bij een reorganisatietraject van een onderneming en u door het onjuist interpreteren van een rapport, een verkeerd advies geeft aan die onderneming?

En wat als u bij een overname-advies verzuimt om een due diligence onderzoek aan te raden?
Heeft u er wel eens over nagedacht dat uw klant door uw onvolledige advisering aan de afdeling loonadministratie een boete van de belastingdienst kan krijgen?

En nog belangrijker: wat gebeurt er eigenlijk als u onterecht wordt aangesproken?
Waarom verzekeren?

Er zijn naast bovengenoemde voorbeelden verschillende redenen om een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

Brancheverenigingen
Steeds vaker zijn adviseurs verbonden aan een branchevereniging en hebben zij de plicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid.

Rechtspraak + wet
De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich en veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van adviseurs en het aansprakelijkheidsrisico.

Toename in aantal en hoogte van claims
Klanten proberen steeds vaker schade of een teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de adviseur. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd.

Kosten van verweer
Al valt u niets te verwijten, u kunt toch aangesproken worden. De kosten van verweer en de eventuele expertisekosten kunnen daarbij hoog oplopen.

Tot slot
Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt de verzekeraar binnen de dekking van de polis voor juridische bijstand. Verder begeleiden zij u bij een gerechtelijke procedure of bij een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

 

 

Start de premieberekening

Selecteer uw beroepsactiviteit (autocomplete)