Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor de aansprakelijkheid ten gevolge van beroepsfouten. Een beroepsfout is een fout in bijvoorbeeld een advies, vertaling, berekening en/of ontwerp.

 

Bij een beroepsfout staat vooral het denkwerk centraal. De schade bestaat over het algemeen uit (zuivere) vermogensschade, ofwel schade die niet bestaat uit schade aan personen of zaken (denk aan een adviseur die een termijn laat verlopen waardoor zijn opdrachtgever schade lijdt). Echter bij sommige beroepen (veelal de technische beroepen) kan er ook personen- en/of zaakschade ontstaan ten gevolge van een beroepsfout (de ingenieur die een verkeerde berekening maakt waardoor een muur instort op een toevallige passant/geparkeerde auto).

Verschil met bedrijfsaansprakelijkheid AVB

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor een handelen of nalaten, waarbij beroepsfouten expliciet zijn uitgesloten. De schade zal bestaan uit personen- en/of zaakschade (een kopje koffie wordt omgestoten waardoor de kleding van de klant beschadigd raakt of een klant die in uw kantoor struikelt over een doos en zijn arm breekt).